Seznam článků

V této kapitole si vysvětlíme, jak zobrazit tělesa. Začneme hranatými tělesy, poté ukážeme tělesa rotační.

Podstavy těles budeme umisťovat do půdorysny. Druhá podstava hranolu nebo válce bude v rovině rovnoběžné s půdorysnou. Tělesa s podstavou v nárysně (resp. v bokorysně) se zobrazí obdobně jako tělesa s podstavou v půdorysně: je třeba zobrazit podstavu tělesa v dané rovině, u hranolů a válců i v rovině rovnoběžné (viz podkapitoly 6.2, 7.5). Tělesy s podstavou v ostatních rovinách se zabývat nebudeme.

Tělesa budeme umisťovat zpravidla do prvního oktantu.