Seznam článků

8.5 Koule

Průmětem koule v pravoúhlé axonometrii je kruh, jehož poloměrem je poloměr koule. Pro konstrukci (obr. 8.7) je třeba najít střed \(S\) koule a sestrojit příslušnou kružnici se středem v bodě \(S\).

Koule
Obrázek 8.7: Koule