Seznam článků

Leží-li kružnice v rovině rovnoběžné s axonometrickou průmětnou (resp. v axonometrické průmětně), jejím obrazem je kružnice. Pokud kružnice leží v rovině kolmé k axonometrické průmětně, jejím obrazem je úsečka. V ostatních případech je obrazem kružnice elipsa.

Ukážeme si různé způsoby, jejichž pomocí zobrazíme kružnici ležící v půdorysně do axonometrické půdorysny. Poté si vysvětlíme, jak zobrazit kružnici ležící v nárysně/bokorysně či v rovině rovnoběžné s průmětnou. V závěru této kapitoly zobrazíme kružnici v rovině kolmé k pomocné průmětně.

Postupů, jejichž pomocí lze zobrazit kružnici, není málo. Při konstrukcích můžeme přemýšlet nejen nad tím, jak si zjednodušit práci, ale i nad přesností a přehledností jednotlivých postupů řešení dané úlohy.