Vítejte na stránce, která se věnuje pravoúhlé axonometrii. Tento učební materiál je určen žákům i vyučujícím na středních školách. Vychází z diplomové práce Lenky Janišové Pravoúhlá axonometrie pro střední školy.

Výklad učiva je proložen ilustracemi a úlohami k procvičení. Úlohy jsou zadány v centimetrech. Lze je rýsovat na papír formátu A4 na výšku. Zadání úloh začíná umístěním bodu \(X\) na papír. Zápis \(X\)[3-7; 4-13] udává, že bod \(X\) je třeba umístit 3-7 cm od levého okraje papíru a 4-13 cm od dolního okraje. Dále je třeba narýsovat kladně orientovaný trojúhelník \(XYZ\) dle zadaných rozměrů tak, aby strana \(XY\) byla vodorovná. Dodržíme-li toto umístění, řešení úlohy se vejde na papír.

V levém menu jsou odkazy na jednotlivé kapitoly. Pro snadnější orientaci je většina kapitol rozdělena do podkapitol, jejichž nabídka se zobrazí v pravém menu konkrétní kapitoly.

V kapitole Řešení úloh si můžete prohlédnout řešení vybraných úloh.