Seznam článků

V této kapitole se budeme zabývat konstrukcí mnohoúhelníků v průmětnách a v rovinách, které jsou s průmětnami rovnoběžné.

Nejprve si ukážeme konstrukci mnohoúhelníku v půdorysně (resp. v nárysně nebo bokorysně), poté se naučíme posunout mnohoúhelník z půdorysny (nárysny, bokorysny) do roviny, která je s pomocnou průmětnou rovnoběžná.