Seznam článků

Abychom mohli v pravoúhlé axonometrii vynášet průměty jednotlivých bodů zadaných souřadnicemi, musíme znát axonometrické jednotky, tj. zkreslené jednotky délky na axonometrických průmětech os (obr. 3.1). Ty můžeme získat dvojím způsobem. Sklopením promítacích rovin jednotlivých os do axonometrické průmětny nebo otočením pomocné průmětny do axonometrické průmětny.

Axonometrické jednotky
Obrázek 3.1: Axonometrické jednotky