Seznam článků

8.2 Jehlan

Jehlan
Obrázek 8.3: Jehlan
V případě jehlanu zobrazíme nejprve jeho podstavu. Dále sestrojíme hlavní vrchol, který spojíme úsečkami (bočními hranami jehlanu) se všemi vrcholy podstavy. Nakonec vyřešíme viditelnost (obr. 8.3).

Úloha 40. \(X\)[5-13; 3-20], \(\triangle XYZ\): \(|XY|=6\), \(|YZ|=7\), \(|XZ|=5\). Jsou dány body \(A=[4;0;3]\), \(B=[1;0;6]\). Sestrojte pravidelný trojboký jehlan \(ABCV\) s podstavou v nárysně. Výška jehlanu \(v = 7\). Jehlan leží v prvním oktantu. ŘEŠENÍ

Úloha 41. \(X\)[5-9; 3-21], \(\triangle XYZ\): \(|XY|=7\), \(|YZ|=8\), \(|XZ|=8\). Jsou dány body \(A=[8;0;3]\), \(B=[2;0;2]\), \(C=[0;0;9]\), \(D=[7;0;8]\), \(E=[4;0;7]\), \(F=[3;0;4]\), \(V=[1;10;9]\). Sestrojte jehlan \(ABCDEFV\).