Seznam článků

8.3 Rotační válec

Rotační válec
Obrázek 8.5: Rotační válec
Chceme-li zobrazit rotační válec (obr. 8.5), zobrazíme nejprve jeho kruhové podstavy, jejichž axonometrickými průměty jsou části rovin vymezené elipsami. (Konstrukce kružnice v půdorysně viz kapitola 7.) Dále sestrojíme obrysové površky válce, které se zobrazí jako tečny k podstavám ve směru průmětu osy válce.

Nakonec vyřešíme viditelnost. Podstava ležící v rovině rovnoběžné s půdorysnou a obrysové površky budou vidět. Část podstavy v půdorysně tvořící konvexní obálku (je ohraničená dotykovými body obrysových površek) je viditelná, zbylá část je neviditelná. V prvním oktantu platí uvedený postup pro všechny válce.

Úloha 43. \(X\)[7-12; 7-19], \(\triangle XYZ\): \(|XY|=4\), \(|YZ|=5\), \(|XZ|=6\). Je dán bod \(S=[8;8;0]\) a délky \(r=3\), \(v=7\). Sestrojte rotační válec, jehož podstava se středem \(S\) a poloměrem \(r\) leží v půdorysně. Výška válce je \(v\). Válec leží v prvním oktantu. ŘEŠENÍ

Úloha 44. \(X\)[2-11; 2-18], \(\triangle XYZ\): \(|XY|=8\), \(|YZ|=9\), \(|XZ|=6\). Je dán bod \(S=[0;1;0]\) a délky \(r=3\), \(v=7\). Sestrojte rotační válec, jehož podstava se středem \(S\) a poloměrem \(r\) leží v půdorysně. Výška válce je \(v\). Válec leží v prvním oktantu.