Seznam článků

5.5 Axonometrická stopa roviny

Axonometrická stopa \(a\) roviny \(\beta\) je průsečnicí roviny \(\beta\) s axonometrickou průmětnou. Najdeme ji jako spojnici axonometrických stopníků přímek roviny \(\beta\), nebo také jako spojnici průsečíků stop roviny \(\beta\) s příslušnými stopami axonometrické roviny \(\alpha\) (viz obr. 5.9).

Axonometrická stopa roviny
Obrázek 5.9: Axonometrická stopa roviny