Seznam článků

5.2 Axonometrický stopník přímky

Axonometrický stopník přímky
Obrázek 5.5: Axonometrický stopník přímky
Axonometrický stopník \(A\) přímky \(p\) je průsečík přímky \(p\) s axonometrickou průmětnou. K jeho nalezení (obr. 5.5) využijeme krycí přímky \(k\), která leží v axonometrické průmětně \(\alpha\) a jejíž půdorys splývá s půdorysem přímky \(p\) (\(k_{1} = p_{1}\)). Axonometrické půdorysy stopníků krycí přímky (\(N_{1}^{k}\), \(M_{1}^{k}\)) splynou s půdorysy stopníků přímky \(p\) (body \(N_{1}\), \(M_{1}\)). Axonometrické průměty \(N^{k}\), \(M^{k}\) najdeme v průsečících ordinál se stopami \(XZ\), \(YZ\) axonometrické průmětny. Sestrojíme axonometrický průmět přímky \(k\), tedy přímku \(N^{k}M^{k}\). Axonometrickým stopníkem přímky \(p\) je průsečík \(A\) přímek \(p\), \(k\).

Rovněž můžeme zvolit krycí přímku \(k\) tak, že její axonometrický průmět bude splývat s axonometrickým průmětem přímky \(p\) (\(k = p\)). Stopníky takové přímky \(k\) leží v průsečících axonometrického průmětu \(k\) přímky se stopami \(XY\), \(XZ\), \(YZ\) axonometrické průmětny. Určíme půdorysy stopníků, jimiž proložíme půdorys \(k_{1}\) přímky \(k\). Průsečík půdorysu \(k_{1}\) přímky \(k\) s půdorysem \(p_{1}\) přímky \(p\) je půdorys \(A_{1}\) axonometrického stopníku \(A\) přímky \(p\).