Seznam článků

4.1 Bod na přímce

Bod na přímce
Obrázek 4.3: Bod na přímce
Bod \(K\) leží na přímce \(p\) právě tehdy, když jeho axonometrický průmět  \(K\) leží na axonometrickém průmětu \(p\) přímky a axonometrický půdorys \(K_{1}\) bodu \(K\) leží na axonometrickém půdorysu \(p_{1}\) přímky \(p\) (obr. 4.3). V opačném případě bod \(K\) neleží na přímce \(p\).